Vải thử nghiệm chuẩn SDCE

Vải thử nghiệm chuẩn SDCEMã số

Tên

Đóng gói

1105

SDCE Acrylic ISO 105 F05

mét

1120

SDCE Acrylic

gói 5 mét

1205

SDCE Cotton Drill ISO 105 D01

mét

1220

SDCE Cotton Drill

gói 5 mét

1305

SDCE Cotton Lawn (wide width) ISO 105 F09

mét

1320

SDCE Cotton Lawn

gói 5 mét

1323

SDCE Cotton Lawn 5×5 cm (Gimped) – Rubbing

gói 500 miếng

1324

SDCE Cotton Lawn 5×5 cm (Straight cut edges) – Rubbing

gói 500 miếng

1351

SDCE Cotton Lawn 20×10 cm (Gimped) Shower resistance

gói 500 miếng

1505

SDCE Cotton Limbric ISO 105 F02

mét

1520

SDCE Cotton Limbric

gói 5 mét

1531

SDCE Cotton Limbric 10×4 cm (Gimped) – Staining/washing

gói 50 miếng

1605

SDCE Polyamide 6.6 ISO 105 F03

mét

1620

SDCE Polyamide 6.6

gói 5 mét

1705

SDCE Polyester ISO 105 F04

mét

1720

SDCE Polyester

gói 5 mét

1805

SDCE Viscose Rayon ISO 105 F02

mét

1820

SDCE Viscose Rayon

gói 5 mét

1855

SDCE White Pigmented PVC Film 10×4 cm BS EN ISO 105 X10:1996

gói 300 miếng

1920

SDCE Wool

gói 5 mét

1930

SDCE Wool ISO 105 F01

mét

1931

SDCE Wool 10×4 cm (Gimped)

gói 50 miếng


Sản phẩm cùng danh mục

Page 1 of 4 1 2 3 4 >