Máy Cuộn - Xoắn Dây Điện

Máy cuộn và xoắn dây điện tự động được thiết kế nhiều trục quay dùng để cuộn và xoắn dây điện hoặc dây đồng với tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Máy có chương trình có thể được lưu trữ để vận hành thuận tiện.