DAY CHUYEN - MAY DAN THUNG CARTON

Dây chuyền máy dán thùng carton bao gồm máy dựng mở thùng, máy dán đáy thùng, máy dán 2 cạnh thùng, máy dán mặt trên thùng, máy kiểm đếm, đóng đai,.. thiết kế theo yêu cầu từng khách hàng
Danh mục sản phẩm