Băng tải truyền động hệ thóng đóng gói

Băng tải truyền động RC2M:
  

Model

RC2M

Machine size

1000mmX500mmX800mm

1000mmX500mmX650mm

Power consumption

0.12KW

Power supply

220V/1P

Conveyor speed

15m/min