Máy Cuộn Nhãn Decal

Máy cuộn nhãn decal có chức năng cuộn nhãn vào lõi thành cuộn sau khi in. Kết hợp với máy in barcode và in thông tin nhãn. Máy có chức năng canh lề, điều chỉnh tốc độ phù hợp với hầu hết các loại máy in. Máy cuộn nhãn hay quấn nhãn thành cuộn nhỏ gọn, giá cả hợp lý và chất lượng cao.