TB TEST ĐỘ SẮC NHỌN- ĐO ĐỘ ẨM

Công ty cung cấp các thiết bị đo các tính chất lý hóa học như: độ cứng, độ sắc nhọn, độ chua, độ mặn, độ ngọt, độ ẩm, độ xoắn, độ ẩm, nhiệt độ, độ PH, độ cồn, độ đường, và các thiết bị đo theo yêu cầu