Bột giặt tiêu chuẩn SDCE

Bột giặt tiêu chuẩn SDCE

  • Danh mục sản phẩm: MÁY & THIẾT BỊ MAY
  • Hãng sản xuất: SDCE
  • Mã số:
  • Bột giặt tiêu chuẩn SDCE được sử dụng trong các thí nghiệm kiểm tra độ bền màu, độ ổn định về hình dáng...
  • Giá: Liên hệ

Bột giặt tiêu chuẩn SDCE

Mã số

Tên

Khối lượng

2304

Bột giặt tiêu chuẩn SDCE (loại 1)

2 kg

2305

Bột giặt tiêu chuẩn SDCE (loại 1)

1.5 kg

2408

SDCE ECE (A) Không Phosphate (Loại 2)

2 Kg

2420

SDCE ECE (A) Không Phosphate (Loại 2)

15 Kg

2458

SDCE ECE (B) Phốt phát (Loại 3)

2 Kg

2470

SDCE ECE (B) Phốt phát (Loại 3)

15 Kg

2508

Chất tẩy rửa SDCE 4 (Trước đây là IEC (A) không Phosphate)

2 Kg

2520

Chất tẩy rửa SDCE 4 (Trước đây là IEC (A) không Phosphate)

15 Kg

2558

SDCE IEC (B) Phốt phát (Loại 5)

2 Kg

2570

SDCE IEC (B) Phốt phát (Loại 5)

15 Kg

2575

SDCE Reference Detergent  (Loại 6)

15 Kg

2580

SDCE Reference Detergent  (Loại 7)

15 Kg

2588

SDCE IEC (A*) không Phosphate (Loại 9)

15 Kg

2590

Chất tẩy rửa không chứa ion SDCE

1.5kg

2605

SDCE TAED

TAED 92% - 250 g

2615

SDCE Fabric Conditioner

5Kg

2705

SDCE Sodium Perborate Tetrahydrate

2kg

2710

Ariel Colour Powder

hộp

2715

Persil Hand Wash & Twin Tub Powder

hộp

2720

Persil Biological

hộp

2725

Persil non Biological

hộp

2730

Persil Colour Care

hộp

2735

Ariel Actilift Powder

hộp


Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va  giao hang toan quoc.
Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va  giao hang toan quoc.

Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va  giao hang toan quoc.
Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va  giao hang toan quoc.
Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va  giao hang toan quoc.
Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va giao hang toan quoc.
Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va giao hang toan quoc.
Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va giao hang toan quoc.
                       Bot giat tieu chuan SDCE dung trong cac thi nghiem kiem tra chat luong vai. Bot giat SDCE gia re, chinh hang, chat luong tot va giao hang toan quoc.

Sản phẩm cùng danh mục

Page 1 of 4 1 2 3 4 >