Vải kiểm định SDCE

Vải kiểm định SDCE

  • Danh mục sản phẩm: MÁY & THIẾT BỊ MAY
  • Hãng sản xuất: SDCE
  • Mã số:
  • Vải kiểm định SDCE dùng để kiểm tra chất lượng vải, kiểm tra dệt, nhuộm và tính liên tục của vật liệu thử nghiệm.

    Mã số 2950: Vải kiểm định độ bền màu

    Mã số 2955: Vải kiểm định tính chất vật lý

    Mã số 2960: Vải kiểm định độ vón hạt

    Mã số 2965: Vải kiểm định độ xù lông

  • Giá: Liên hệ

Vải kiểm định độ bền màu và tính chất vật lý SDCE

Các doanh nghiệp SDC đã kiểm soát chất lượng vải, thử nghiệm dệt, nhuộm và liên tục hiệu suất kỹ thuật trong các vật liệu thử nghiệm để phát triển một loạt các loại vải kiểm định nhằm cải thiện các biện pháp kiểm soát có sẵn cho các tổ chức tham gia thử nghiệm dệt.

Việc sử dụng các loại vải kiểm định sẽ cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả cho các phòng thí nghiệm, cả nhà thử nghiệm hoặc nhà sản xuất, để thực hiện các quy trình xác minh hoặc kiểm soát cho thử nghiệm của họ.

Tên

Ứng dụng

Vải kiểm định độ bền màu 2955

Các thí nghiệm độ bền màu vải khi giặt, giặt khô, ra mồ hôi, nước, ma sát & ánh sáng

Vải kiểm định tính chất vật lý 2955

Độ mài mòn, độ bền kéo, độ rách, đường may & độ ổn định kích thước

Vải kiểm định độ vón hạt 2960

Kiểm tra độ vón hạt, xù lông và ổn định kích thước

Vải kiểm định độ xù lông 2965

Kiểm tra độ vón hạt, xù lông và ổn định kích thước


Sản phẩm cùng danh mục

Page 1 of 4 1 2 3 4 >
Danh mục sản phẩm