THIẾT BỊ CẮT VẢI

Công ty cung cấp các loại kéo cắt vải, máy cắt vải đẩy tay dao tròn, máy cắt vải đẩy tay dao thẳng, máy cắt đầu bàn, máy cắt rập, máy cắt và trải vải tự động, máy cắt băng viền, máy cắt cuộn vải